Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

A A A

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.

więcej »

Aktualności

26.11 2014

Aktualizacja Podręcznika Wdrażania POIiŚ 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało zatwierdzoną wersję 4. Podręcznika Wdrażania POIiŚ 2007-2013 do stosowania przez pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie oraz beneficjentów.

18.11 2014

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ - działanie 9.2

17 listopada br.rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Efektywna dystrybucja energii.

31.10 2014

Ministerstwo Środowiska zaprasza na szkolenia dla beneficjentów POIiŚ – edycja 2014

Szkolenia dotyczą różnych aspektów związanych z realizowaniem projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko

28.10 2014

Konferencja Ministerstwa Środowiska pt. Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w VII konferencji Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska, która odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Starej Zajezdni w Krakowie.

15.10 2014

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

NFOŚiGW ogłasza nowy konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

Nabór wniosków

14.11 2014

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

15.10 2014

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

NFOŚiGW ogłasza nowy konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (działania inwestycyjne)

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Informacja: (22) 45 90 100

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

Darmowe narzędzia do przeglądania plików w formatach:
Power Point (.ppt), Excel (.xls), MS Word (.doc), PDF (.pdf), Pliki upakowane ZIP,RAR,TGZ

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: