Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

A A A

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.

więcej »

Aktualności

29.07 2014

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej. Część 3.

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 3 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

01.07 2014

Ekologiczna kultura czyli kolejna umowa podpisana w ramach POIiŚ

30 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana precedensowa umowa w ramach IX osi priorytetowej PO IiŚ.

25.06 2014

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej. Część 2.

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 2 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

23.05 2014

Pierwsze Umowy PGN podpisane!

21 maja 2014 r. w siedzibie NFOŚiGW zostały podpisane pierwsze Umowy dot. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

24.04 2014

Zwiększenie budżetu dla PGN

Decyzją Ministerstwa Gospodarki został zwiększony budżet konkursu dotyczący przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Nabór wniosków

19.05 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

11.04 2014

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Ministerstwo Środowiska zaktualizowało Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

28.03 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Informacja: (22) 45 90 100

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

Darmowe narzędzia do przeglądania plików w formatach:
Power Point (.ppt), Excel (.xls), MS Word (.doc), PDF (.pdf), Pliki upakowane ZIP,RAR,TGZ

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: