Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

A A A

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.

więcej »

Aktualności

15.10 2014

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

NFOŚiGW ogłasza nowy konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

10.10 2014

Kolejne zwiększenie budżetu dla PGN

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu na wnioski dot. przygotowania Planów gospodarki niskoemisyjnej.

10.10 2014

Nowy konkurs dla projektów działania 9.2 POIiŚ

NFOŚIGW planuje ogłosić w październiku 2014 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.2.. IX Oś POIiŚ.

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ XI i XII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków.

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursow

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla POIiŚ ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

Nabór wniosków

15.10 2014

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

NFOŚiGW ogłasza nowy konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (działania inwestycyjne)

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

29.09 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ (rekultywacja składowisk)

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
Informacja: (22) 45 90 100

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

Darmowe narzędzia do przeglądania plików w formatach:
Power Point (.ppt), Excel (.xls), MS Word (.doc), PDF (.pdf), Pliki upakowane ZIP,RAR,TGZ

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: