Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Rusza WWW

Autor: wmaz
10-01-2012, 14:39

Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego, bo o nim mowa, jest trzecim co do wielkości projektem środowiskowym w Polsce (po warszawskiej „Czajce” i raciborskim zbiorniku przeciwpowodziowym) o wartości 1,4 mld zł, który znalazł się na liście najważniejszych projektów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Stan techniczny węzła wpływa na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dolnego Śląska a szczególnie Wrocławia – miasta, które podczas powodzi w 1997 roku w znacznej części zostało zatopione. Wówczas, nieszczęśliwie i tragicznie dla ćwierci miliona mieszkańców zasiedlających zalane obszary nałożyły się na siebie dwie fale kulminacyjne na Odrze i Nysie Kłodzkiej. Obecny system zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i okolic zakłada przesuniecie względem siebie obu potencjalnych fal kulminacyjnych, udrożnienie Odry w krytycznym rejonie oraz zabezpieczenie miasta w zmodernizowane wały przeciwpowodziowe.

Plan ten rozłożono na trzy projekty. Wg Anny Czyżewskiej – Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, prace w tym zakresie są zaawansowane. 5 stycznia br. Fundusz, który we Wrocławiu reprezentował Władysław Jan Majka z-ca prezesa zarządu, podpisał pierwszą umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kwotą 365 mln zł, prace związane z poszerzeniem i udrożnieniem Odry. Te środki płatnicze pochodzą ze wsparcia zaoferowanego przez Unię Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. RZGW ogłosił już stosowne przetargi i przygotowuje się do wiosennych prac.

Kolejna umowa na budowę wałów przeciwpowodziowych, tym razem z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych jest już gotowa do podpisania. Zmodernizowany wrocławski węzeł wodny ma ochronić przed powodzią o przepływie 3100 m3/s ponad 600 tys. mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar zlewni górnej Odry.

Zobacz również