Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zakończenie realizacji pierwszej umowy w III osi priorytetowej

11-01-2012, 13:11

30 grudnia 2011 r. Departament Gospodarki Wodnej w NFOŚiGW, odpowiedzialny za realizację III osi priorytetowej PO IiŚ z ramienia Instytucji Wdrażającej, dokonał rozliczenia wniosku o płatność końcową dla projektu nr POIS.03.03.00-00-001 pod nazwą: "Wdrożenie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wód i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. ETAP I".

Główny beneficjent – Główny Inspektor Ochrony Środowiska został dofinansowany ze środków UE kwotą 38,5 milionów złotych.

Dzięki projektowi, Polska zbuduje ogólnokrajowy, nowoczesny system pomiarowo - analityczny zanieczyszczeń wpływających na człowieka i środowisko. Dane pozyskane z systemu są niezbędne m.in. do raportowania stanu bezpieczeństwa państwa w zakresie ochrony środowiska do Unii Europejskiej. Mobilne laboratoria, aparatura i sprzęt  pomiarowy rozlokowane w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska oraz delegaturach w byłych miastach wojewódzkich będą realizować pomiary zanieczyszczeń wody powietrza i ziemi w szerokim zakresie. Dzięki zakupionemu sprzętowi pomiarowo-laboratoryjnemu Polska będzie mogła wywiązywać się z ponad 400 obowiązkowych raportów o stanie środowiska jakie nasz kraj musi przesyłać do Brukseli.

Do końca roku 2011 Departament Gospodarki Wodnej zawarł umowy o dofinansowanie na 17 z 26 projektów kluczowych. Zakończenie w tym samym okresie pierwszej umowy w POIiŚ stanowi symboliczny kamień milowy na drodze do pełnej realizacji III priorytetu POIiŚ.

Już na samym początku roku bieżącego zawarto kolejną ważną umowę w III osi, a 8 wniosków na pozostałe do realizacji w priorytecie projekty indywidualne są na finalnym etapie oceny merytorycznej.

Zobacz również