Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Nabór wniosków wstępnych do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5

29-02-2012, 09:04

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Wdrażająca dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - ogłasza nabór wniosków wstępnych do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 (Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza) IV priorytetu PO IiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu.

Wnioski wstępne należy składać w terminie od 13.04.2012 r. do 11.05.2012 r.

Szczegółowe informacje dostępne na poniższej stronie:
http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/ogloszenia-o-naborze-/ii-tura-aplikacyjna-do-dzialania-45-080310-140410/
 

Zobacz również