Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zwiększenie alokacji środków na działanie 9.3

28-01-2010, 14:41

Dnia 20 stycznia 2010r. nastąpiła aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie alokacji dla Działania 9.3 z 55,27 mln euro do 76,67 mln euro.

W związku z powyższym informujemy, że w najbliższym czasie zostanie zweryfikowana i opublikowana na stronie internetowej http://pois.nfosigw.gov.pl/ lista rankingowa dla Działania 9.3, uwzględniająca nową alokację środków.

Zobacz również