Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Ostatnie umowy wodno-kanalizacyjne POIiŚ

Autor: Jan Ruszkowski
20-03-2012, 13:36

Więcej projektów wodno-ściekowych otrzyma unijne dofinansowanie, ale to już ostatnie tego typu umowy zawierane przez NFOŚiGW w ramach perspektywy finansowej POIiŚ 2007-2013.

Na początku stycznia br. została zwiększona alokacja dostępna w ramach działania 1.1 POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM”. Pozwoliło to Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podpisanie umów o unijne dofinansowanie z kilkoma dodatkowymi wnioskodawcami, których projekty oczekiwały dotychczas w zawieszeniu na liście rezerwowej. W ten sposób, 16 marca przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”, wartego ponad 121 mln zł. Połowa tych kosztów zostanie pokryta z unijnego Funduszu Spójności, a pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych oraz z obligacji przychodowych pozyskanych przez Beneficjenta.

Umowę dofinansowania podpisała zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha a w imieniu beneficjenta – Andrzej Poleszak, Prezes Zarządu MPWiK „Wodociągi Puławskie”.

Na zrealizowanie projektu Puławy będą miały ponad 3,5 roku (do końca 2015). To niewiele, biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres prac – przede wszystkim modernizację oczyszczalni ścieków, obsługującej 3 gminy, oraz wykonanie ponad 60 km inwestycji liniowych – budowy lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To dystans większy niż z Puław do Lublina lub połowa drogi do Warszawy.

Inwestycje będą realizowane na terenie aglomeracji Puławy obejmującej miasto Puławy oraz gminy Końskowola i Żyrzyn. Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji zbiorczej wzrośnie prawie o 4,3 tysiąca dzięki czemu wskaźnik skanalizowania aglomeracji w 2015 r. powinien przekroczyć 95%. „Bez tego dofinansowania, spełnienie unijnych wymogów przez gminy byłoby dużym problemem. Prawdopodobnie znaleźlibyśmy się w sytuacji, gdy cała aglomeracja musiałaby płacić kary” - powiedział prezes „Puławskich Wodociągów”. W Traktacie Akcesyjnym Polska zobowiązała się do skanalizowania wszystkich aglomeracji miejskich do końca 2015 roku.

By zachęcić mieszkańców do podłączania gospodarstw domowych do powstającej właśnie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, władze samorządowe Puław już myślą nad skorzystaniem z najbliższych latach z programu finansowego NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Puławski projekt jest jednym z ostatnich dofinansowanych przez NFOŚiGW w ramach działania 1.1 POIiŚ przewidzianego na lata 2007-2013. Instytucjami Wdrażającymi dla tego działania jest NFOŚiGW – dla projektów największych, których koszt przekracza zwykle 50 mln zł – oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do tej pory w ramach działania POIiŚ 1.1 Narodowy Fundusz podpisał 67 umów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 8 mld zł.

 

Pałac Czartoryskich w Puławach Pałac Czartoryskich w Puławach Pałac Czartoryskich w Puławach

Zobacz również