Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Górna Odra coraz bezpieczniejsza

Autor: MI JR
05-04-2012, 11:43


Każdy kilometr wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu ochroni prawie 4,5 tys. mieszkańców.

4 kwietnia we Wrocławiu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)". Projekt ten, warty 511 mln zł zostanie dofinansowany z Funduszu Spójności  kwotą  282 mln zł, w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wybudowanie i zmodernizowanie 60 km wałów przeciwpowodziowych w obrębie Wrocławia i najbliższym sąsiedztwie pozwoli ochronić przed powodzią ponad ćwierć miliona mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar o powierzchni 14 tys. hektarów.

Projekt ten, realizowany przez Dolnośląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, jest jednym z największych projektów środowiskowych realizowanych w ramach POIiŚ. Umowę podpisali: Władysław Jan Majka, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz, reprezentująca beneficjenta, Joanna Gustowska - dyrektor DZMiUW.

Projekt ten, wraz z budową zbiornika suchego na Odrze w Raciborzu oraz przedsięwzięciami realizowanymi w ramach odrębnego projektu pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” (ochrona przed powodzią, RZGW we Wrocławiu), stanowić będzie system, który zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obszaru w zlewni górnej Odry.

Łączny koszt tych 3 przedsięwzięć wynosi 3,62 mld zł, z czego prawie 1 mld zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.
 

Zobacz również