Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zaktualizowano "Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"

27-04-2012, 10:10

Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają z okresowej modyfikacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, uwag przekazywanych na bieżąco przez Instytucje Pośredniczące i beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uwag zgłoszonych w toku prowadzonych konsultacji.

Dokument obowiązuje od 26 kwietnia 2012 r.

Dokument wraz z załącznikami został opublikowany na stronach internetowych portalu www.pois.gov.pl:
http://www.pois.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx
 

"Zasady..." wraz z Zał.1 są również opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW >>>TUTAJ<<<

Poprzednia wersja dokumentu (obowiązująca do 25 kwietnia 2012 r.) została przeniesiona do zakładki: Dokumenty archiwalne.
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty_archiwalne.aspx

 

Zobacz również