Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca projektu pn. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”

29-05-2012, 07:46

W dniu 11 maja 2012 roku Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą dużego projektu pn. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, którego beneficjentem jest Krakowski Holding Komunalny S.A.


Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kraków w zgodzie z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. Nowowybudowanym elementem systemu gospodarki odpadami będzie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), który stanowi jeden z końcowych elementów tworzonego od wielu lat systemu gospodarki odpadami w Krakowie i jest jego integralna częścią.
Wydajność ZTPO przewidywana jest na 220 000 ton odpadów rocznie uzyskiwana na dwóch liniach technologicznych o wydajności 14,1 Mg/h każda. W ZTPO zostanie zastosowana nowoczesna instalacja zapewniająca odzysk energii zawartej w odpadach i jej produkcję w kogeneracji tj. zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej.

Projekt przewiduje również zakup ok. 400 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki oraz prowadzenie działalności promocyjnej i edukacyjnej.

Szacunkowe koszty realizacji projektu wynoszą ok. 645 mln zł netto. UE dofinansuje ok. 58 procent kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 371 mln zł.
Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 275 mln zł zostanie pokryty ze środków własnych i pożyczki na kwotę 270 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na zasadach preferencyjnych.

 

Zobacz również