Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Projekty IX priorytetu POIiŚ. „Zysk w energii. Efekt w środowisku”.

11-07-2012, 12:11

W cyklu publikacji prezentujących wybrane projekty osi priorytetowych POIiŚ, w których Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą, w czerwcu br. wydano kolejny zeszyt poświęcony IX priorytetowi PO IiŚ. Publikacja „Zysk w energii. Efekt w środowisku” zawiera prezentację 25 wybranych projektów realizowanych w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ w działaniach 9.1, 9.2 i 9.3.

Wyboru projektów dokonał Departament Ochrony Klimatu a publikację, z materiałów nadesłanych przez beneficjentów, przygotował do druku Departament Komunikacji NFOŚiGW.
 

Zobacz również