Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych

Autor: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
29-01-2010, 07:39

Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem pod tytułem „Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych”.

W ocenie Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko, procedura udzielania zamówień publicznych z udziałem środków unijnych przysparza wielu problemów zamawiającym, co jest widoczne w raportach z kontroli projektów. Przestrzeganie zasad zawierania umów z wykonawcami jest obszarem szczególnego zainteresowania służb kontrolnych i audytowych, w tym Komisji Europejskiej. Zgodnie z przyjętym systemem weryfikacji zamówień w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, przestrzeganie zasad zawierania umów badane jest w ramach wszystkich projektów. Zatem każde zamówienie może zostać potencjalnie objęte kontrolą.

Sukces w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej zależy w dużym stopniu od tego, czy beneficjenci wybiorą wykonawców zamówień realizowanych w ramach projektu zgodnie z regulacjami obowiązującymi w dziedzinie zamówień publicznych. Zatem wysiłek przeznaczony na staranne przygotowanie postępowań na pewno nie będzie można uznać za stracony, jeżeli pozwoli uniknąć błędów i wiążących się z tym kar finansowych.

Mamy nadzieję, że podręcznik przyczyni się do osiągnięcia przez każdego beneficjenta celu, jakim jest prawidłowe wdrożenie projektu.

Pliki do pobrania

poradnik dla beneficjenta pois pzp.pdf
poradnik dla beneficjenta pois pzp.pdf - (470,27 KB) Podręcznik „Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych”

Zobacz również