Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Ruszyła modernizacja zbiornika wodnego w Nysie

Autor: Witold Maziarz
19-07-2012, 08:31
Dla Nysy, Wrocławia i  Kotliny Kłodzkiej to bardzo dobra informacja – dorzecze Odry w 2015 roku będzie znacznie bezpieczniejsze.

Rusza bowiem pierwszy etap modernizacji zbiornika wodnego w Nysie.  Zaplanowane przedsięwzięcia przeciwpowodziowe podzielono na dwie inwestycje - na zbiorniku nyskim oraz rzece Nysie Kłodzkiej. Mają one zwiększyć przepustowość obiektów hydrotechnicznych z obecnych 600 m³/s do 1400 m³/s.
Nawet teraz, kiedy prace nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym rejonów Lewina Brzeskiego jeszcze trwają, w razie wysokich stanów wód, ich nadmiar może popłynąć wyznaczonym nurtem, ratując mieszkańców oraz ich domostwa.
 
Projekt ma ogromne znaczenie dla tamtego regionu. Zwiększy się nie tylko bezpieczeństwo powodziowe na obszarach bezpośrednio graniczącej ze zbiornikiem Nysy, ale również innych miast doliny Odry, zwłaszcza Lewina Brzeskiego, Brzegu Opolskiego, Oławy, a także Wrocławia.
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji zbiornika nyskiego zaczyna najważniejszy etap budowy – prace budowlane. Jednocześnie kończy także wieloletni proces przygotowania zaplanowanych inwestycji. „Zapowiadany wiele lat temu, tworzony w atmosferze niepewności i krytyki, projekt jest gotowy do realizacji – tym większa radość, że wielu nie wierzyło w jego powodzenie" – powiedział Stanisław Gawłowski – wiceminister środowiska na uroczystości zorganizowanej przy zaporze wodnej. Władysław Jan Majka – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, podpisując w imieniu NFOŚiGW umowę, potwierdził gotowość inwestycji do realizacji, ale co najważniejsze zagwarantował finansowanie na ten cel w wysokości ponad 280 milionów złotych. Po raz kolejny Unia dorzuciła się do poprawy bezpieczeństwa rodaków, tym razem tych, których niszczący żywioł doświadczył w 1997 roku. Projekt współfinansowany jest, bowiem ze środków POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).  Umowa podpisana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Fundusz zapewnia finansowanie pierwszego przedsięwzięcia modernizacji, którym jest przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysa Kłodzka od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic. Kontrakt z wykonawcą obejmuje między innymi modernizację trzech jazów, które w obecnym stanie zagrażają swobodnemu przepuszczeniu wód powodziowych, poszerzenie koryta rzeki oraz budowę obwałowania na lewym brzegu poniżej zapory. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do 17 lipca br. przyjmował oferty przetargowe a do listopada br. planuje wyłonić głównego wykonawcę inwestycji. Zaawansowane są również prace nad przebudową i udrożnieniem przeciwpowodziowym rzeki Nysy Kłodzkiej, od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic. Aktualnie trwają prace przygotowujące projekt do podpisania umowy o dofinansowanie i  realizację.
 
To wydarzenie skupiło uwagę wielu decydentów. Oprócz wymienionych osób w uroczystym rozpoczęciu budowy uczestniczyli między innymi, prezes KZGW Janusz Wiśniewski, marszałek województwa opolskiego, wojewoda opolski, przedstawiciele parlamentu RP oraz wielu innych zaproszonych gości, wśród których znaleźli się reprezentanci władz Nysy intensywnie zabiegający o powodzenie tego przedsięwzięcia.
 
Podpisanie umowy „przyklepano” symboliczną łopatą - 18 lipca rozpoczęła się realizacja pierwszego etapu projektu modernizacji zbiornika wodnego w Nysie. 

Zobacz również