Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Budujemy bezpiecznie na obszarze ”Natura 2000”

Autor: Witold Maziarz
13-07-2012, 08:47
Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie Wlkp. stanie się odbiornikiem ścieków powstających na terenie Gorzowa i pięciu przyległych gmin. Inwestycja dofinansowana 181 mln zł w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, umożliwi podłączenie ponad 14 tys. odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt prowadzony będzie częściowo na obszarach Natura 2000.Niewielki zasięg prac budowlanych w tym obszarze , a także ich krótkotrwałość sprawi, że na etapie budowy, inwestycje te nie będą miały negatywnego wpływu na szczególnie chronione obszary północnego skraju województwa lubuskiego. W ramach Projektu przewiduje się również rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej dla podniesienia bezpieczeństwa dostaw wody, a także zaopatrzenia w wodę mieszkańców, którzy zmuszeni są do korzystania z ujęć własnych, gdzie woda bardzo często nie spełnia podstawowych parametrów użytkowych.

Na terenie aglomeracji Gorzów Wlkp. istnieją oczyszczalnie ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz miejscowościach Różanki i Gralewo. Oczyszczalnia ścieków w Gralewie przewidziana jest do wyłączenia z eksploatacji, ponieważ jakość ścieków w niej oczyszczonych nie odpowiada parametrom jakościowym narzucanym przez prawo.

Oczyszczalnia ścieków w Różankach została już wcześniej wyłączona z eksploatacji. Zastąpiono ją przepompownią ścieków, która obecnie tłoczy ścieki z tej miejscowości do Gorzowa.
Umowę o dofinansowanie projektu ze strony   PWiK Sp z o.o w Gorzowie Wlkp. podpisali: Bogusław Andrzejczak – prezes Zarządu oraz Tomasz Surdacki – Członek Zarządu, Z-ca dyr. ds. technicznych. Narodowy Fundusz reprezentowała Małgorzata Skucha – Zastępca Prezesa Zarządu.

 

Zobacz również