Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Projekty III priorytetu: "Środowiskowe zasoby pod dobrą ochroną"

23-07-2012, 08:24

Kontynuując cykl publikacji o wybranych projektach osi priorytetowych POIiŚ, w których Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą (w ramach prezentacji dobrych praktyk) w lipcu br. wydano kolejny zeszyt poświęcony III priorytetowi PO IiŚ.

Publikacja "Środowiskowe zasoby pod dobrą ochroną" zawiera prezentację 17 wybranych projektów realizowanych w ramach III osi priorytetowej POIiŚ w działaniach 3.1, 3.2 i 3.3. Prezentowane są projekty dotyczące m.in. ochrony przeciwpowdziowej, monitoringu środowiska, ochrony zasobów. Wyboru projektów dokonał Departament Gospodarki Wodnej a publikację, z materiałów nadesłanych przez beneficjentów, przygotował do druku Departament Komunikacji NFOŚiGW.

Zobacz również