Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Autokorekta do Rozdziału 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

26-07-2012, 08:19

W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów przez beneficjentów, Instytucja Zarządzająca POIiŚ wprowadziła autokorektę do Rozdział 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej analizy usunięto z dokumentu zapis mówiący o niedopuszczalnym opatrywaniu znakami dokumentów lub działań informacyjnych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie dookreślono, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek oznakowania dotychczasowej dokumentacji dotyczącej projektu.

Powyższa zmiana wynika z ponownego przeanalizowania przez IZ POIiŚ przypadków, w których mogą wystąpić utrudnienia wynikające z wykonywania obowiązków przez beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w tym oznaczania dokumentów dotyczących realizacji projektu.

Data obowiązywania Zasad promocji projektów (…) pozostaje bez zmian tj. od 26 kwietnia 2012 r. Autokorekta do Rozdziału 6.1.5 ww. dokumentu wchodzi w życie 25 lipca 2012 r.

Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

zasady promocji ver2 0 korekta tryb zmian.pdf
zasady promocji ver2 0 korekta tryb zmian.pdf - (1,55 MB) Dokument w trybie rejestrowania zmian

Zobacz również