Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Pięć publikacji o pięciu priorytetach PO IiŚ

14-09-2012, 10:54

Narodowy Fundusz jako Instytucja Wdrażająca, przygotował – we współpracy z beneficjentami – pięć publikacji prezentujących wybrane projekty realizowane w ramach pięciu priorytetów PO IiŚ. Do dyspozycji są papierowe i elektroniczne wersje publikacji.

W przygotowanie tego cyklu wydawniczego w latach 2011-2012 zaangażowanych było wielu pracowników u beneficjentów, ale przede wszystkim wiele osób w kilku departamentach, zespołach i wydziałach Narodowego Funduszu.

W 2011 r. opublikowano dwa zeszyty z wybranymi projektami

  • „Gospodarka wodno-ściekowa” (z wybranymi projektami I osi priorytetowej PO IiŚ)
  • „Zielone dotacje dla firm” (prezentacja projektów IV priorytetu PO IiŚ)

W tym roku, kontynuując cykl wydawniczy NFOŚiGW w ramach działań informacyjno-promocyjnych wydał trzy kolejne zeszyty:

  • „Zysk w energii. Efekt w środowisku” (o projektach IX priorytetu PO IiŚ)
  • „Środowiskowe zasoby pod dobrą ochroną” (prezentacja projektów III osi PO IiŚ)
  • „Euro-dotacje na ochronę ziemi” (wybrane projekty II priorytetu PO IiŚ)

Każda z publikacji opatrzona jest słowem wstępnym członka Zarządu NFOŚiGW, który nadzoruje daną tematykę. Całość powstała w oparciu o robocze materiały tekstowe, graficzne i fotograficzne nadesłane przez beneficjentów, które zostały zredagowane i przygotowane do druku przez Departament Komunikacji NFOŚiGW we współpracy z wydawnictwem PracowniaCC wybranym w przetargu.

Wszystkim, którzy pracowali nad serią wydawniczą i wnieśli swój wkład w przygotowanie każdego z zeszytów - zwłaszcza beneficjentom – serdecznie dziękujemy!

Wszystkie zeszyty promujące projekty PO IiŚ dostępne są >>>TUTAJ<<<
 

Zobacz również