Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Lista rankingowa projektów w ramach 3 konkursu Działania 4.5 PO IiŚ

02-01-2013, 13:27

W dniu 20 grudnia 2012 r. Minister Środowiska zatwierdził listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.5 PO IiŚ.

Lista rankingowa oraz szczegółowe informacje dostępne sa na stronie:

http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/zatwierdzone-listy-rankingowe/

Zobacz również