Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zakończenie procesu zawierania umów o dofinansowanie w III osi priorytetowej POIiŚ

Autor: Adam Zozula

19 grudnia 2012 roku we Włocławku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”. Beneficjentem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt we Włocławku to ostatnie z przedsięwzięć wybranych przez Rząd do realizacji w III priorytecie Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" i zamieszczonych na Liście Projektów Indywidualnych, które czekały na dofinansowanie ze środków unijnych.

Cytując tekst zamieszczony przez Beneficjenta na stronie internetowej:

Projekt obejmuje przebudowę i remont obiektów istniejącego od ponad 40 lat Stopnia Wodnego Włocławek. Efektem przeprowadzonych prac będzie poprawa stanu technicznego obiektów Stopnia Wodnego Włocławek i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla kilkunastu tysięcy mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Polepszony zostanie stan techniczny zapory czołowej, zapory bocznej Borowiczki i wałów wstecznych Słupianki i Rosicy. Dzięki przebudowie przepławki dla ryb zmniejszony zostanie efekt bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej stopnia. Projekt nie rozwiązuje problemu Stopnia Wodnego Włocławek, jakim jest obniżony poziom wody dolnej na skutek erozji dolnego stanowiska stopnia. Rozwiązaniem mogłaby być budowa kolejnego stopnia poniżej Włocławka, podpiętrzającego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego Włocławek.

Zobacz również