Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Nabór wniosków w ramach działania 9.3 POIiŚ

02-08-2013, 11:41

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki,

ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 02.09.2013r. – 31.10.2013r.

Więcej informacji o konkursie w ramach działania 9.3

 

Zobacz również