Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Plany ogłoszenia nowego konkursu dla działania 4.2

03-10-2013, 12:18

Uprzejmie informujemy, iż NFOŚiGW jeszcze w tym roku planuje ogłosić nowy konkurs dla działania 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) – „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach”.
 

W ramach konkursu rozważana jest rezygnacja z obowiązku składania wniosków wstępnych, stosowanych dotychczas we wszystkich konkursach dla projektów inwestycyjnych w ramach IV priorytetu POIiŚ. W przypadku przyjęcia tego podejścia, ocena wstępna byłaby przeprowadzana na podstawie wniosku o dofinansowanie.
 

Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zatwierdzenie przez Ministra Rozwoju Regionalnego niezbędnych zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów POIiŚ 2007-2013 oraz w jego załącznikach, a także zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący POIiŚ zmian w Kryteriach wyboru projektów.

Koordynatorzy Projektu
 
Dorota Banachowicz
d.banachowicz@nfosigw.gov.pl
tel. (22) 45 90 503
Magdalena Misiurek
m.misiurek@nfosigw.gov.pl
tel. (22) 45 90 576

 

Zobacz również