Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Przedłużenie naboru wniosków w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013

31-10-2013, 08:07

Ministerstwo Gospodarki zaakceptowało przedłużenie naboru wniosków do dnia 31.12.2013 r. w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

 

 

W wyniku powyższej akceptacji zmienił się paragraf 8 ust. 1 Regulaminu konkursu dotyczący czasu naboru wniosków.

Zmieniono również ust. 4 we wzorze nr 1 w załączniku nr 2 do Regulaminu dotyczący oświadczenia w zakresie podstawy prawnej wykluczenia z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

Więcej informacji o konkursie w ramach działania 9.3 oraz aktualna treść Regulaminu

Zobacz również