Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków POIiŚ - stan na 15 listopada 2013 r.

18-11-2013, 09:35

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec modyfikacjom.

Harmonogram jest dostępny na stronie NFOŚiGW: http://pois.nfosigw.gov.pl/dokumenty-i-wytyczne/dokumenty-dla-beneficjenta-i-zalecenia/#harm

Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zobacz również