Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zmieniono regulamin i harmonogram naboru wniosków w konkursie nr 13 w ramach Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

18-03-2014, 07:25

14 marca 2013 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1. W konkursie wprowadzono dodatkowy typ projektu podlegający dofinansowaniu, dlatego dotacja z Unii Europejskiej może zostać przeznaczona również na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach Priorytetu I.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowany został harmonogram konkursu oraz ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie. Aktualny termin składania wniosków to 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. (wydłużenie w stosunku do pierwotnego terminu o 7 dni).

Szczegóły dotyczące naboru wniosków tym m.in.: miejsce składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci podane są na stronie Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwie Środowiska.

Zobacz również