Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej

25-03-2014, 13:03

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 1 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

Projekty zamieszczone na Liście rankingowej wyczerpują obecną alokację środków dotacyjnych POIiŚ dostępną w ramach Konkursu. Kolejne projekty zostaną włączone do Listy rankingowej po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie i uzyskaniu zgody na zwiększenie alokacji Konkursu.

Link do strony z listą projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie.

Zobacz również