Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

11-04-2014, 09:55

Ministerstwo Środowiska  poinformowało o zaktualizowaniu Regulaminu do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

W pkt. 12 Regulaminu uszczegółowiono zapisy dotyczące przygotowania dokumentacji dla budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej.

W pkt. 18 usunięto dublujące się załączniki/oświadczenia, wprowadzono dodatkowe załączniki w postaci oświadczenia, że dokumentacja opracowana w ramach projektu stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wraz ze wzorem oświadczenia) oraz tabelę aglomeracji, prezentującą podstawowe dane charakteryzujące aglomerację. Opracowano również wzór oświadczenia określającego, że wnioskowane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Doprecyzowano także zapisy załącznika - wykaz zamówień publicznych.

Jednocześnie w liście sprawdzającej w zakresie oceny formalnej, w pkt. 8 uwzględnione zostały dokumenty strategiczne dotyczące Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków na stronach Ministerstwa.

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać od 7 kwietnia do 30 maja 2014 roku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na stronie POIiŚ NFOŚiGW 

 

 

Zobacz również