Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja listy rankingowej działania 9.3

10-02-2010, 11:24

Na stronie internetowej NFOŚiGW zmieszczono Listę rankingową projektów w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.3/2008 - po zwiększeniu alokacji wg Szczegółowego opisu priorytetów z dnia 20 stycznia 2010r.

Link do Listy

Zobacz również