Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej. Część 2.

25-06-2014, 15:33

Ministerstwo Gospodarki w dniu 16.06.2014 r. zatwierdziło Raport nr 2 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.
 
Projekty zamieszczone na Liście rankingowej wyczerpują obecną alokację środków dotacyjnych POIiŚ dostępną w ramach Konkursu. Kolejne projekty zostaną włączone  do Listy rankingowej po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie i uzyskaniu zgody na zwiększenie alokacji Konkursu.
 

Zobacz również