Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej. Część 3.

29-07-2014, 16:18

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 3 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.
Projekty zamieszczone na Liście rankingowej wyczerpują obecną alokację środków dotacyjnych POIiŚ dostępną w ramach Konkursu. Projekty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane według kolejności, jako projekty podstawowe w momencie zwiększenia alokacji środków dla Konkursu.

Link do strony zawierającej Listy rankingowe.
 

Zobacz również