Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Wyłączenia przepisów ustawy PZP w zakresie emisji materiałów w radiu, telewizji lub Internecie

09-09-2014, 11:54

Przekazujemy stanowisko Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące stosowania wyłączenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych umów, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie (art. 4 ust 3 lit. 9) ww. ustawy).
Skan pisma jest dostępny również w zakładce „Informacja i promocja” na stronie NFOŚiGW, pod adresem: http://pois.nfosigw.gov.pl/promocja-poiis/informacja-i-promocja/
 

Zobacz również