Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zwiększenie budżetu dla PGN

09-09-2014, 16:26

W dniu 29.08.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej o kwotę 2,093 mln zł do kwoty 29,593 mln zł.

Projekty zamieszczone na zaktualizowanej Liście rankingowej wyczerpują zwiększoną alokację środków dotacyjnych POIiŚ dostępną w ramach Konkursu. Projekty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane według kolejności, jako projekty podstawowe w momencie zwiększenia alokacji środków dla Konkursu.

Link do strony z aktualną Listą rankingową.

Zobacz również