Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursow

29-09-2014, 10:38

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Cała treść ogłoszenia  jest dostępna  na stronie Ministerstwa Środowiska oraz na stronie NFOŚiGW dot. POIiŚ w zakładce Nabór wniosków

Zobacz również