Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ XI i XII runda konkursowa

29-09-2014, 11:23

 

 

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – XI i XII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza dwa nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014 dotyczący rekultywacji składowisk odpadów oraz konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014 dotyczący projektów inwestycyjnych).

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Cała treść ogłoszeń  jest dostępna  na stronie Ministerstwa Środowiska oraz na stronie NFOŚiGW dot. POIiŚ w zakładce Nabór wniosków

Zobacz również