Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Kolejne zwiększenie budżetu dla PGN

10-10-2014, 15:01

W dniu 07.10.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej z kwoty 29,593 mln zł do kwoty 40,000 mln zł.
Projekty zamieszczone na Liście rankingowej wyczerpują zwiększoną alokację środków dotacyjnych POIiŚ dostępną w ramach Konkursu. Projekty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane według kolejności, jako projekty podstawowe w momencie zwiększenia alokacji środków dla Konkursu.
 

Zobacz również