Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Nowy nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.2

15-10-2014, 09:47

NFOŚiGW,  jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii - KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014.
 
 Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 17.11.2014 r. – 01.12.2014 r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Link do pełnej wersji ogłoszenia, regulaminu konkursu i dokumnetów konkursowych.

Zobacz również