Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ - działanie 9.2

18-11-2014, 10:26

W ramach konkursu 2/POIiŚ/9.2/2014 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, które wykażą ograniczenie strat energii, o co najmniej 30 procent.

O dofinansowania mogą się ubiegać przedsięwzięcia polegające na wymianie transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracania bardzo długich ciągów liniowych, zmiany przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego typy projektów.
W ramach tej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 12,05 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.2 dostępna będzie na terenie całego kraju. Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.2: wynosi 50 mln PLN.

Termin składania wniosków od 17 listopada do 1 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie o konkursie jest dostępne na naszej stronie internetowej: http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-92---konkurs-2/

Zobacz również