Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja Podręcznika Wdrażania POIiŚ 2007-2013

26-11-2014, 10:37

W zaktualizowanym Podręczniku uwzględniono zmianę aktów prawnych i dokumnetów związanych z realizacją Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz inne modyfikacje w obszarze systemu wdrażania POIiŚ powstałe w okresie od poprzedniej aktualizacji w roku 2011.

Poniżej zatwierdzona wersja Podręcznika Wdrażania POIiŚ, która jest również dostępna na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://pois.nfosigw.gov.pl/dokumenty-i-wytyczne/biuletyny-informacyjne-po-iis/

 

Zobacz również