Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Wydłużenie terminu kwalifikowania wydatków dla projektów wyłonionych w ramach konkursów Nr 7 i 8

14-04-2015, 13:24

Informujemy, że termin kwalifikowalności wydatków dla projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 został wydłużony do 31 grudnia 2015 r.

To oznacza, że przy spełnieniu pozostałych warunków koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie, Beneficjenci będą mogli wnioskować do Ministerstwa Środowiska o zmianę terminu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów do 31 grudnia 2015 r.

Zobacz również