Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Konkurs fotograficzny pn. „Oblicza polskiej energetyki – jak zmieniła się polska branża energetyczna dzięki PO IiŚ 2007-2013”

22-04-2015, 10:52

W związku ze zbliżającym się zamknięciem perspektywy finansowej 2007-2013, Departament Funduszy Europejskich pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej IX i X osi priorytetowej PO IiŚ na lata 2007-2013, ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Oblicza polskiej energetyki – jak zmieniła się polska branża energetyczna dzięki PO IiŚ 2007-2013”.

Celem konkursu jest prezentacja projektów w ramach IX i X priorytetu PO IiŚ, które zostały zrealizowane z unijnym wsparciem w trakcie ostatnich dziewięciu lat.

Prace na temat „Oblicza polskiej energetyki – jak zmieniła się polska branża energetyczna dzięki PO IiŚ 2007-2013” powinny spełniać następujące kryteria:

  • przedstawiać projekty realizowane w sektorze energetyki w ramach IX i X osi PO IiŚ;
  • uwzględniać pozytywny przekaz tematu;
  • uwzględniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla osób reprezentujących beneficjentów projektów realizowanych w sektorze energetyki w ramach IX i X osi PO IiŚ 2007-2013.

Departament Funduszy Europejskich przewiduje nagrodę dla autorów trzech najlepszych fotografii w postaci statuetki oraz zamieszczenia nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w specjalnej fotoksiążce promującej projekty realizowane w ramach PO IiŚ w sektorze energetyki. Zawarte w publikacji mapa i zdjęcia inwestycji, przybliżą czytelnikom działania podejmowane przy wykorzystaniu funduszy unijnych w branży energetycznej, jak również stworzą okazję do odwiedzenia być może nieznanych zakątków Polski.

Termin dostarczenia fotografii wraz kartą zgłoszeniową na adres poczty elektronicznej konkursfotograficznypoiis@mg.gov.pl, zostaje ustalony na dzień 4 września 2015 r.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

regulamin konkursu fotograficznego.doc
regulamin konkursu fotograficznego.doc - (219 KB) Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Oblicza polskiej energetyki – jak zmieniła się polska branża energetyczna dzięki PO IiŚ 2007-2013”
karta zgloszeniowa.doc
karta zgloszeniowa.doc - (179,5 KB) Karta zgłoszeniowa

Zobacz również