Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Harmonogram rozpoczęcia konkursów dla działań 9.1 - 9.3

31-03-2010, 11:38

Na stronie internetowej NFOŚiGW dotyczącej IX Osi Priorytetowej został zamieszczony zaktualizowany na dzień 31.03.2010 roku harmonogram ogłaszania konkursów dla działań 9.1 - 9.3.

Link do harmonogramu

Zobacz również