Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Unia Europejska dla Jeleniej Góry

28-04-2010, 15:10

Za cztery lata władze Jeleniej Góry zwiększą długość sieci kanalizacyjnej miasta o blisko 40 km a kolejnych sześć tysięcy osób będzie  korzystać z usług rozbudowanej  oczyszczalni ścieków.  22 kwietnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z.o.o podpisało umowę na 60-milionowe  dofinansowanie tego przedsięwzięcia przez NFOŚiGW.


Umowę w obecności Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego podpisali : Wojciech Jastrzębski - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ”Wodnik” Sp. z o.o. oraz Małgorzata Skucha - Wiceprezes zarządu NFOŚiGW. Zakres tego projektu uwzględnia również modernizację 10 km odcinka kanalizacji sanitarnej, modernizacje 25 km sieci wodociągowej  oraz rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze.
Do 2014 roku z sieci kanalizacyjnej korzystać będzie ponad  75 tys. osób a tzw. stopień skanalizowania wzrośnie do ponad 90%. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz również