Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Pierwsza umowa Programu Infrastruktura i Środowisko działanie 9.1 podpisana

28-04-2010, 15:18


W siedzibie NFOŚiGW podpisano pierwszą umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w działaniu 9.1 – wysokosprawne wytwarzanie energii. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A  otrzyma 28  milionowe dofinansowanie na wybudowanie nowego bloku energetycznego wytwarzającego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną.

Produkcja energii elektrycznej odbywać się będzie w warunkach wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem  kotła rusztowego parowego OR 50 opalanego miałem węglowym i turbiny przeciwprężnej. Nominalna moc cieplna nowego układu kogeneracyjnego wyniesie 28 MWt, a moc elektryczna 10 MWe. Z uwagi na historyczny charakter tej umowy, uroczystego podpisania dokonano w obecności przedstawicieli ministerstwa gospodarki oraz rozwoju regionalnego. Fundusz reprezentował Jan Wiater – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Zobacz również