Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Finansowanie uzupełniające dla Beneficjentów działań 9.1 i 9.3 POIiŚ

20-05-2010, 15:25

Program priorytetowy NFOŚiGW pn. „Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Część 1) – Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działań 9.1 i 9.3”

umożliwia uzupełnienie wkładu własnego beneficjenta realizującego przedsięwzięcie w ramach działań 9.1 i  9.3.

Zainteresowani pozyskaniem dopłat do kredytu składają wnioski w NFOŚiGW, po uzyskaniu pozytywnej oceny dla przedsięwzięcia w oparciu o obowiązujące kryteria merytoryczne II stopnia, w ramach konkursu PO IiŚ.

Link do pełnej treści Programu oraz do formularzy umożliwiających ubieganie się o dopłaty >>>

Zobacz również