Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Wielka mała retencja

Autor: Jan Ruszkowski
10-06-2010, 15:10

9 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas konferencji prasowej poświęconej wdrażaniu priorytetów środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Lasy Państwowe podpisały z NFOŚiGW umowę dofinansowania projektu przewidującego zwiększenie retencji wodnej na zalesionych terenach nizinnych.

Celem całego przedsięwzięcia jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie lokalnych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. W efekcie, przyczyni się to zarówno do minimalizowania skutków suszy jak też do zapobiegania powodziom. Projekt ten, w którym uczestniczy ponad 179 nadleśnictw na terenie 350 gmin, obejmie znaczną część polskich ekosystemów nizinnych i ma szanse stać się największym tego typu przedsięwzięciem w Europie. Zbudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 3,3 tys. obiektów, których będą magazynować lub lokalnie rozprowadzać wody na terenach leśnych.

Całkowity koszt projektu wyniesie 195 mln zł, z czego 136 mln zł pokryje Unia Europejska z Funduszu Spójności w ramach Działania 3.1 PO IiŚ. Umowę podpisali Marian Pigan, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Władysław Jan Majka, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Projekt ten zakończy się w 2014 roku zaś w przeciągu kilku miesięcy podpisana zostanie umowa dofinansowania podobnego przedsięwzięcia lecz dotyczącego małej retencji na terenach górskich, najbardziej narażonych na skutki intensywnych opadów.

W trakcie konferencji Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło, przedstawił aktualny stan wykorzystania środków w ramach poszczególnych działań POIiŚ. Przedstawiciele 2 beneficjentów – gminy Biłgoraj oraz miasta Mikołów, zaprezentowali stan realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ramach I osi priorytetowej POIiŚ.
 

Pliki do pobrania

projekt malej retencji na terenach nizinnych wjm.wma
projekt malej retencji na terenach nizinnych wjm.wma - (759,19 KB) Wypowiedź Zastępcy Prezesa NFOŚiGW - Władysława Jana Majki

Zobacz również