Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Informacja na temat doprecyzowania Kryteriów wyboru projektów w ramach konkursu nr 1/PO IiŚ/9.3/2008

31-07-2009, 12:44

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Kryteria merytoryczne I stopnia: Kryterium nr 2 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz Kryterium nr 3 Koszt uzyskania jednostkowej oszczędności energii zostały doprecyzowane po zamknięciu rundy aplikacyjnej w ramach konkursu nr 1 /PO IiŚ/ 9.3/ 2008 na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych, które spełniły wszystkie kryteria dostępu.

Zobacz również