Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Spłaszczona fala Parsęty

Autor: Witold Maziarz
11-06-2010, 15:26

Coraz więcej niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych zwraca uwagę na przedsięwzięcia zapobiegające lub zabezpieczające nas przed skutkami sztormów powodzi, roztopów czy wód opadowych. Inwestycje w zabezpieczenie przeciwpowodziowe stają się priorytetowe dla wielu regionów naszego kraju. Narodowy Fundusz w ostatnim czasie podpisał trzy kolejne umowy w tym zakresie. Ostatnia dotyczy zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty w tym Kołobrzegu, Karlina i Białogardu. Za trzy lata, po zainwestowaniu 47 milionów złotych zwiększy się naturalna retencja rzeki Parsęty, spłaszczy się potencjalna fala powodziowa, lepiej będzie funkcjonować korytarz ekologiczny rzeki i zwiększy się możliwość jej samooczyszczania wraz z jej dopływami. Odbudowane zostaną wały przeciwpowodziowe, zmodernizowany zostanie stopień na rzece w Karlinie i Białogardzie oraz utworzony zostanie suchy zbiornik zalewowy jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty. Elementy inwestycji mają charakter odtworzeniowy i służą przywróceniu stanu historycznego, funkcjonującego w przeszłości.  Umowa podpisana przez Władysława Jana Majkę - z-cę prezesa zarządu NFOŚiGW oraz Tomasza Płowensa – dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, pozwoli sfinansować inwestycję w równych częściach  z  funduszy unijnych w ramach programu POIiŚ oraz środków krajowych.
 

Zobacz również