Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Obowiązek składania informacji dotyczących pomocy publicznej

Autor: Marta Cerkownik
07-07-2010, 11:00

W dniu 5 kwietnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.). Zgodnie ze znowelizowanym art. 37 ust. 1 lub ust. 5 podmioty ubiegające się o pomoc de minimis lub inną pomoc publiczną są zobowiązane do przedstawiania informacji niezbędnych do oceny pomocy publicznej, na formularzach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a lub 6 ustawy.

W związku z powyższym w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych po dniu 5 kwietnia br. wnioskodawcy są zobowiązani do składania informacji dotyczących pomocy publicznej zgodnie z wymaganiami ustawy. Wnioskodawcy, którzy w trwających konkursach nie złożyli stosownych informacji będą pisemnie proszeni o ich uzupełnienie.
 

Pliki do pobrania

rozporzadzenie de minimis dz. u. z 2010 r. nr 53 poz. 311.pdf
rozporzadzenie de minimis dz. u. z 2010 r. nr 53 poz. 311.pdf - (586,77 KB) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311)
rozporzadzenie rady ministrow inna niz pomoc de minimis dz. u. z 2010 r. nr 53 poz. 312.pdf
rozporzadzenie rady ministrow inna niz pomoc de minimis dz. u. z 2010 r. nr 53 poz. 312.pdf - (698,08 KB) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 312)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc - (252 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (wersja do edycji)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc inna niz pomoc de minimis.doc
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc inna niz pomoc de minimis.doc - (267,5 KB) formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis (wersja do edycji)

Zobacz również