Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zmiana dostępnej alokacji dla IV priorytetu POIiŚ

20-07-2010, 12:46

W związku z zatwierdzeniem w dniu 05.07.2010 r. aktualizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ nastąpiły przesunięcia dostępnych środków w ramach alokacji dla IV priorytetu POIiŚ. W konsekwencji zmian, wszystkie projekty zatwierdzone do wsparcia w ramach IV priorytetu POIiŚ, mające status projektów rezerwowych, stają się projektami podstawowymi z prawem do zawarcia umów o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje na temat dostępnej alokacji dla poszczególnych działań zamieszczone są na stronie:

http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/zatwierdzone-listy-rankingowe/

Zobacz również