Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

20-07-2010, 13:50

W dniu 14.07.2010 r. Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) zatwierdziła uszczegółowiony harmonogram oceny wniosków dla II rundy działania 4.5 POIiŚ.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/ogloszenia-o-naborze-/ii-tura-aplikacyjna-do-dzialania-45/

Zobacz również