Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

PO IiŚ dla Gliwic

29-07-2010, 13:22

Blisko 250 tys. mieszkańców Gliwic skorzysta na budowie drugiego etapu projektu modernizacyjnego „gospodarka wodno-ściekowa”. Do 2014 roku miasto planuje modernizację centralnej oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody "Łabędy" w Gliwicach. Ponadto zostanie zbudowany 2,5 km odcinek kanalizacji sanitarnej, 2,1 km kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolna Wieś oraz ul. Hłaski. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie kolejnych 619 użytkowników. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia poprawi się jakość wody pitnej dostarczanej odbiorcom oraz efektywniej będą oczyszczane większe ilości ścieków. Po realizacji inwestycji, szacowany stopień skanalizowania miasta wyniesie 95,4 %.

Podpisanie umowy na 35-milionowe wsparcie gliwickiego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nastąpiło w dniu 29 lipca br. pomiędzy NFOŚiGW reprezentowanym przez Barbarę Wiśniewską – główną księgową oraz Henrykiem Błażusiakiem - prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Witold Maziarz
 

Zobacz również