Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Konkurs nr 1/POIiŚ/9.1/2009 - Termin zakończenia oceny merytorycznej przedłużony!

05-01-2010, 07:38

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na niejednorodność przyjętych założeń przez wnioskodawców przy przygotowaniu uzpełnień dokumentacji aplikacyjnej oraz związaną z tym konieczność pozyskania od większości beneficjentów znaczących uzupełnień, poprawek lub wyjaśnienia wątpliwości, celem dokonania ostatecznej oceny projektów - termin zakończenia oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu nr 1/POIiŚ/9.1/2009 został za zgodą Instytucji Pośredniczącej przedłużony do dnia 29 stycznia 2010 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym w ramach IX priorytetu PO IiŚ działanie 9.1 »

Zobacz również